Άκυροι Διαλόγοι (3)

Σάββατο πρωί.

Τρία άτομα μέσα σε ένα Nissan Patrol, κατευθηνούμαστε για νύχτες μαγικές και καταισιεμμένες στο κάμπινγκ της Πόλης.

Στο ράδιο, η Στέλλα Γεωργιάδου που τοπικό σταθμό της Πάφου (σιγά να μεν είσιεν CD το τάνκς).

Μαζί με το τραούδι ο Χάρος τραουδά, δεύτερη φωνή.

Πάω σαν το σκάϊ

Πιάννω το καλάϊ

Τώρα θα σιορτάρω ουλλά τα power supply.